Privacyverklaring Stories of life photography

In deze privacyverklaring lees je hoe we met jouw persoonsgegevens omgaan. Dat doen we uiteraard zo zorgvuldig en vertrouwelijk mogelijk.

Contactgegevens

Stories of life photography

Roesterd 28

5371 MR Ravenstein

 

Heb je vragen of wil je contact opnemen? Dat kan via: carolien@stolph.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Stories of life photography verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. We verwerken (mogelijk) de volgende persoonsgegevens van je:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer
 • Social media accountnamen
 • IP-adres (via google analytics)
 • Locatiegegevens (via google analytics)
 • Internetbrowser en apparaat type (via google analytics)

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Omdat we foto’s maken van onze klanten en dat zijn vaak gezinnen met jonge kinderen verwerken de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens: ras en gegevens van personen jonger dan 16 jaar.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. We raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dan we zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via carolien@stolph.nl, dan verwijderen we deze informatie.

Doeleinden en bewaartermijnen

Om deze redenen verwerken we de persoonsgegevens:

 • Als je contact met ons opneemt via het contactformulier, email, per telefoon, WhatsApp of social media dan hebben we gegevens van jou ontvangen. Deze verwerken we om te kunnen reageren op jouw bericht aan ons. We bewaren deze gegevens maximaal 5 jaar, om bijvoorbeeld te kunnen zien wanneer en waarover we voor het laatst contact hebben gehad. Het is in ons gerechtvaardigd belang om dat te weten, zodat we je beter kunnen helpen.
 • Voor het verzenden van een nieuwsbrief. Hiervoor heb je jezelf aangemeld. Onder aan iedere nieuwsbrief bieden we de mogelijkheid aan om je af te melden door middel van een link. We bewaren je gegevens voor dit doeleinde, totdat je je hebt afgemeld.
 • Als je ons een opdracht hebt gegeven dan verwerken we de gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de opdracht en na afloop voor het versturen van een factuur. Deze gegevens bewaren we volgens de wettelijke termijn 7 jaar.
 • We verwerken ook persoonsgegevens als we hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals de gegevens die we nodig hebben voor onze belastingaangifte. Ook deze gegevens bewaren we volgens de wettelijke termijn 7 jaar.
 • Foto’s die we maken opdrachtgevers worden bewaard op externe harde schijven. Een selectie van deze foto’s worden gebruikt op de website van Stories of life photography en op sociale media. Deze gegevens bewaren we zolang als nodig en relevant is en dit kan in overleg met de opdrachtgever aangepast worden, indien daar gegronde redenen voor zijn.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Stories of life photography neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of –systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Stories of life photography) tussen zit.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Stories of life photography verkoopt jouw gegevens niet en zal deze uitsluitend aan derden verstrekken als dat nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten we een verwerkersovereenkomst.

 

Indien we foto’s insturen voor een fotowedstrijd en één van deze foto’s worden geselecteerd als winnende foto, dan heeft de organisatie van de wedstrijd het recht deze foto te publiceren. Overige foto’s zullen door de organisatie worden verwijderd.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Stories of  life photography gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op jouw privacy.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen we hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Stories of life photography en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die we van jou hebben in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar carolien@stolph.nl.

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in het kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen een maand, op het verzoek.

 

Stories of life photography wil je er tevens op wijzen dar je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

 

Beveiliging persoonsgegevens

Stories of life photography neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en heeft passende organisatorische en technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Als je het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via carolien@stolph.nl.